"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

                       

                 

ΒΑΣΕΙΣ ΑΕΙ - ΤΕΙ 2008

ΑΕΙ Ημερήσια 90%

ΑΕΙ Ημερήσια 10%

ΑΕΙ Εσπερινά

TEE-ΕΠΑΛ Ημερήσια

ΤΕΙ Ημερήσια 90%

ΤΕΙ Ημερήσια 10%

ΤΕΙ Εσπερινά

ΤΕΕ-ΕΠΑΛ Εσπερινά

                              (* Για να μπορέσετε να δείτε τις βάσεις θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το Microsoft Excel)