"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

 

 

Πρόγραμμα Σπουδών

 

                                  ►ΓΥΜΝΑΣΙΟ:  Α΄ Γυμνασίου     Β΄ Γυμνασίου     Γ΄ Γυμνασίου

                                  ►ΛΥΚΕΙΟ:       Α΄ Λυκείου          Β΄ Λυκείου         Γ΄ Λυκείου