"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

                       

 

                                  Πρόγραμμα Σπουδών Α΄ Λυκείου

Μαθήματα

Ώρες

Αλγεβρα 3

Γεωμετρία

2

Φυσική 2
Χημεία 2
Αρχαία 2

Εκθεση

2

Σύνολο

13