"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

                       

 

                                  Πρόγραμμα Σπουδών Β' Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες

Μαθηματικά

3

Φυσική

2

Χημεία

1

Αρχαία Ελ.

2

Εκθεση

2

Σύνολο

10