"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

                                            Πρόγραμμα Σπουδών Β' Λυκείου

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθήματα

Ώρες

Αλγεβρα 2
Γεωμετρία 2
Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία Ελ. 2
Εκθεση 2

Σύνολο

11

 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες Μαθήματα Ώρες
Μαθηματικά 2 Μαθηματικά 2 Αρχαία Ελ. 4
Φυσική 2 Φυσική 2 Λατινικά 2
Χημεία 2        
Σύνολο 6 Σύνολο 4 Σύνολο 6