"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

                       

 

                                  Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Γυμνασίου

Μαθήματα

Ώρες

Μαθηματικά

3

Φυσική 2
Χημεία 1
Αρχαία Ελ. 2

Εκθεση

2

Σύνολο

10