"Στo XΚΕΝΤΡΟ η σπουδή και η γνώση των μαθητών..."

                                 Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου (Χειμερινή περίοδος)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα

Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Εκθεση 2
Ιστορία 2
Βιολογία 1

Σύνολο

8

 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθήματα Ώρες/Εδομάδα Μαθήματα Ώρες/Εδομάδα Μαθήματα Ώρες/Εδομάδα
Μαθηματικά 4 Αρχαία Ελ. 4 Μαθηματικά 4
Φυσική 4 Λατινικά 2 Φυσική 4
Χημεία 2 Κείμενα 2 Ανάπτυξη Εφαρ. 2
Βιολογία 2 Ιστορία 2 Αρχ.Οργ. Διοικ. 2
Αρχ.Οικ.Θ. * 2 Αρχ.Οικ. Θ. * 2 Αρχ. Οικ. Θ. * 2
           
Σύνολο 14 Σύνολο 12 Σύνολο 14

Πρόγραμμα Σπουδών Γ' Λυκείου (Καλοκαιρινή περίοδος - διάρκεια 5 εβδομάδες)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Μαθήματα

Ώρες/Εβδομάδα

Μαθηματικά 2
Φυσική 1
Εκθεση 2
Ιστορία 2
Βιολογία 1

Σύνολο

8

 

ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
Μαθήματα Ώρες/Εδομάδα Μαθήματα Ώρες/Εδομάδα Μαθήματα Ώρες/Εδομάδα
Μαθηματικά 6 Αρχαία Ελ. 4 Μαθηματικά 6
Φυσική 4 Λατινικά 2 Φυσική 4
Χημεία 2 Κείμενα 2 Ανάπτυξη Εφαρ. 2
Βιολογία 2 Ιστορία 2 Αρχ.Οργ. Διοικ. 2
Αρχ.Οικ.Θ. * 2 Αρχ.Οικ. Θ. * 2 Αρχ. Οικ. Θ. * 2
           
Σύνολο 16 Σύνολο 12 Σύνολο 16